Feb 28

Godišnje Saborovanje Izletnika 2014

Svakog februara se Izletnik okupi i sabere utiske o prethodnoj godini. Na Saborovanju 28.2.2014.  sumirani su postignuti rezultati u 2013. godini. Izveštaj o radu Izletnika podnela je legenda Izletnika, Radmila Katalina – Keti. Diskusija je bila puna komplimenata za postignuto. Izletnicima se dopao prikaz putovanja u slikama, koji je priredila Anka Stanojčić. O neprocenjivom blagu […]