Aug 29

Makedonija, Albanija

Pun autobus kreće na dalek put. Vodi Keti, vozi Vlada. Na putu ćemo posetiti neke gradove u Makedoniji, Grčkoj i Albaniji i obići srpska vojnička groblja. Stižemo u Demir Kapiju, u vinariju Kraljica Marija („Queen Maria“) gde imamo degustaciju vina i ručak.    Obilazimo Bitolu (Bitolj) i njen čuveni Široki sokak. U Bitoli su otvarana konzularna […]