Himna Izletnika

Više od 20 godina “Izletnik”,  uz dobro jutro, putovanja započinje pesmom:

AKO

Ako možeš da vidiš uništeno delo svog života

i bez ijedne reči ponovo da ga gradiš

ili da bez potresa i uzdaha

podneseš gubitak onoga što si dugo tekao;

Ako možeš da budeš zaljubljen, ali ne i lud od ljubavi;

Ako možeš da budeš jak, a ipak ostaneš nežan,

da ne mrziš one koji tebe mrze, a da se ipak boriš i braniš;

Ako možeš da slušaš kako tvoje reči

izvrću nevaljalci da razdraže glupake

i da čuješ kako luda usta o tebi lažu,

a da sam ne kažeš ni jedne laži;

Ako možeš da sačuvaš dostojanstvo u slavi;

Ako možeš da ostaneš jednostavan i ako si savetodavac kraljeva;

Ako možeš da voliš sve prijatelje i braću,

a da ti nijedan od njih ne bude sve i svja,

Ako znaš da razmišljaš, da posmatraš, da upoznaješ,

a da nikad ne budeš skeptik ili rušilac;

Ako znaš da sanjariš, a da ti san ne bude gospodar,

da misliš, a da ne budeš maštalac;

Ako možeš da budeš čvrst, ali nikad divalj;

Ako možeš da budeš hrabar, ali nikad neobazriv,

Ako možeš da budeš pametan,

a da nisi ni čistunac ni sitničar;

Ako možeš da zadobiješ pobedu posle poraza,

a da te dve varke podjednako primiš;

Ako možeš da sačuvaš hrabrost i slavu

kada je svi ostali izgube,

tada će kraljevi, bogovi, sreća i pobeda

biti zauvek tvoji poslušni robovi.

I ono što više vredi nego svi kraljevi i sva slava

bićeš ČOVEK, SINE MOJ!


Radjar Kipling