Kajmakčalanska uspavanka

Izletnik se poklonio senima srpskih junaka poginulih na Kajmakčalanu 1916. godine u leto 2016. godine, povodom stogodišnjice proboja Solunskog fronta. Tada je izletnica Anka Stanojčić palom junaku posvetila pesmu Kajmakčalanska uspavanka, koja je prvi put pročitana tamo gde je i nastala, nad spomen konsturnicom na belom vrhu, Kajmakčalanu,30.8.2018. godine.