Keti i Vidovdanska nagrada

Savez Srba u Rumuniji

Savez Srba u Rumuniji

održao je 27.6.2014. u Temišvaru, u Vladičanskom dvoru, Vidovdansku  akademiju

Vi

Vidovdanska akademija

na kojoj je, uz bogat kulturnoumetnički program

Program

dodelilo povelje i zahvalnice za dostignuća i saradnju.Legenda „Izletnika“ Radmila Katalina- Keti primila je Vidovdansku zahvalnicu za lični doprinos saradnji sa Savezom Srba u Rumuniji.

Reč dve o Ketinim zaslugama

Uručenje Vidovdanske zahvalnice

Reči zahvalnosti

Laureati

Poveća grupa izletnika radovala se uspehu naše Keti, pa su prisustvovali svečanoj akademiji.

Ketina podrška

(slike: Brankica, tekst: Anka)