Legenda o dvorcu Kapetanovo

Prelepi dvorac Kapetanovo u Banatu podigao je vlastelin Bela Botka. Kažu da je imao dve ljubavi, lepu ženu Emu i kocku. Jedna ljubav mu je odnela drugu. Kad je na kocki izgubio dvorac 1938. godine, Ema se 2. avgusta popela na najvišu kulu, polila benzinom i zapalila. Kažu da je izgorela brzo i da od nje nije ništa ostalo. Čak ni pepeo. Ostao je samo pramen plave kose koji je poput venčanice smrti dugo obletao oko zamka. Toga avgusta 1938. nebom su svake noći šarale zvezde repatice podsećajući na taj tužni vatromet. Legenda kaže da se svakog 2. avgusta, na svetog Iliju, noću pojavljuje u jednoj od soba zamka senka žene sa dugom plavom kosom koja gleda u banatsku ravnicu. Grb porodice Botka na istočnom zabatu (lav sa krunom koji u šapi drži zvezdu) počinje da svetli i redovno se čuje rika. Meštani susednih sela smatraju da se ipak radi o grmljavini.

I danas, kada kosci kose travu oko zamka, na njihovim kosama i grabljama se umesto trave ponekad nađe pramen plave kose…