Nova Pavlica

U blizini manastira Stara Pavlica se nalazi i manastir Nova Pavlica.


Manastir Nova Pavlica- posvećen je vavedenju presvete Bogorodice. Nova Pavlica je zadužbina kosovskih junaka Stefana i Lazara Musića, sinova čelnika Muse, velikog župana Ibarske Župe i sestrića Kneza Lazara, čija majka Dragana je bila sestra Kneza Lazara.

Smatra se da je manastir Nova Pavlica podignut i oslikan uoči kosovskog boja, od 1383. do 1389. godine, na mestu gde se odvajkada kopala ruda, a posebno srebro, oko 2 km jugoistočno od srednjovekovnog grada Brvenika.(priča i slika Prim.dr Anka Stanojčić)