Oblast Hacega i dvorac Korvin

Nastavljamo izlet po Transilvaniji u Rumuniji. Prelazimo branu.

Brana


Stižemo na rimski lokalitet, “Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala Daciei Romane,” stari  rimski grad, glavni grad rimske provincije Dakije, koji je razorio car Trajan 106.godine. Očuvane su zidine i delovi grada, nije ceo otkopan, a prostirao se na 150 hektara i imao 35000 stanovnika. Imao je gladijatorsku školu, radionicu stakla, arenu  visoku 9 metara, a u sredini hram boginje Nemezis.

Dakijska prestonica

Sarmizegetuza

Trezor

Prolazimo najstariji nacionalni park u Rumuniji Retezat. Tu je i rezervat bizona!

Kroz Retezat

Ulazimo u odlično očuvan dvorac Corvin u gradu Hunedoara, letnjikovac porodice Korvin. Gradnja je započeta 1409 godine,  sa karakterističnim odbrambenim kulama, gotskim tornjevima, pokretnim mostovima i izreckanim zidinama. Bio je vlasništvo oca Sibinjanin Janka (Janoš Hunjadi), nacionalnog heroja u borbama protiv Turaka u Mađarskoj, u Rumuniji i u Srbiji.

Dvorac Korvin

Dvorac iznutra

U dvorcu

Ulazimo u gotsku salu vitezova, tu su sačuvani oklopi 25-35 kg teški. Na ksilofonu svirač svira lepe srednjevekovne melodije,  izletnici plešu!

Ples u sali vitezova

Oklop

Nastavljamo u ženski manastir Prislop, iz 14. veka, gde je iguman bio Arsenije Boka. Njegov grob je mesto hodočašća i smatra se čudotvornim.

Manastir Prislop

Nastavljamo u Densus (Denšuš), da vidimo kamenu crkvu posvećenu Sv. Nikoli. To je bio paganski hram oslonjen na 4 rimska stuba, u vizantijskom stilu, kasnije pretvoren u pravoslavnu crkvu.

Crkva Sv. Nikole, Denšuš

Mnogo smo toga videli, ali se valja vratiti. Doći ćemo ponovo.

IZLET KREIRALA I REALIZOVALA

Radmila Katalina – Keti,

Predsednik IZLETNIK-a

(priča i slika prim.dr  Anka Stanojčić)