Petrova crkva

Petrova crkva – Iznad desne obale reke Deževe, na ljupkom uzvišenju iznad Novog Pazara, koje je od davnina smatrano svetilištem i vekovima kultnim mestom, nalazi se Crkva Svetih apostola Petra i Pavla, poznata kao i Petrova crkva.


Prema istorijskim odacima, crkva apostola Petra i Pavla, današnja Petrova crkva kod Novog Pazara je bila sedište raških vladika, dok se pored crkve nalazila rezidencija-dvor srpskih vladara, iz vremena vladavine prvih predstavnika dinasije Nemanjića. Predstavlja najočuvaniji spomenik srpskog srednjevekovnog graditeljstva.  Nema pouzdanih podataka o ktitoru.


Ima freski iz 9 i 10 veka, oltar je iz 11.veka.


Najlepša je freska „rascvetani krst“, koja je logo crkve i vidi se i u oltaru.


Slikamo krstionicu Nemanjića.Penjemo  se na sprat, pogled odozgo je zanimljiv.


(snima i priča Prim.dr Anka Stanojčić)