Saborovanje Izletnika

Svake zime Izletnik održi godišnje Saborovanje.

Tada se okupi ko može da stigne, sumiraju se rezultati iz protekle sezone i usvoji program za sledeću.

Prijavila se nova domaći(ca)n slave Slađana Bulajić Jokić.

Nakon službenog dela, sledi zabavni program, u kojem su nas oduševili mali umetnici.

A sve je začinio iskusan glumački bard Milan Mihailović Caci.

Svi nestrpljivo čekaju novi godišnji program. Sledi pažljivo proučavanje i rezervacija željenih destinacija.

(piše i slika prim.dr Anka Stanojčić)