Slava Izletnika

Izletnici su kao svake godine proslavili svoju slavu Sv. Nikola 22.maja u Vaznesenjskoj crkvi. Domaćica slave bila je Slađana Belko.

 

Sećanje na one koji nisu više s nama i radost susreta sa novim članovima. Sveća, kolač i żito.

Zakuska u porti.

Do godine, ponovo na zdravlje i spasenje!

(Tekst: domaćica slave Slađana Belko, fotografije: Ljilja Lambic)