Veselo kod “Dva bela goluba”

Iako je hladan zimski dan “Dva bela goluba” nas čekaju

Zagrejaćemo se kuvanim vinom


Naša muzika je tu


Za ručak biramo, sve je odlično

Lepa Zoka je i tortu donela, da proslavi viđenje sa izletnicima


Pa veselo, samo veselo!

(Slika i piše prim. dr Anka Stanojčić, pomaže dr Ljiljana Surić Lambić)